Történetek a legjelentősebb Festeticsről

Január: 1819-ről

 

A Helikon Kastély 2019-ben Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékezik. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy téma kapcsán a keszthelyi Festetics család legjelentősebb tagja életének fontosabb eseményeit.


1. kép: A Festetics-család címere a budapesti Festetics-palota vaskapuján

 

Festetics I. György 1755. december 31-én született Ságon Festetics III. Pál és Bossányi Julianna házasságából. A halál 1819. április 2-án érte Keszthelyen. A Georgikon, a Helikoni Ünnepségek, a kastély egyedülálló könyvtára – ezekkel azonosítják sokan a Festetics-nevet, s ezek voltak Festetics I. György életének legfontosabb alkotása, amelyek tovább öregbítették a Festetics-név dicsőségét.

1819-ben, abban az évben, amikor Festetics I. György elhunyt, fia, László vette át az uradalom irányítását. I. György megismerhette három unokáját, az 1812-ben született Ilonát, az egy évvel később született Taszilót és az ő nevét viselő Györgyöt, aki 1815-ben látta meg a napvilágot.

1819-ben több fontos esemény történt Magyarországon és a nagyvilágban. Ezek közül a következőket emelnénk ki:

 

Február 13-án – még Festetics I. György életében – Csurgón elhunyt Nagyváthy János, aki 1792-1797 között a Festetics-uradalom jószágigazgatója, a Directio vezetője volt, nagyban hozzájárult a birtok anyagi rendbetételéhez. Ő javasolta a grófnak, hogy Csurgón gimnáziumot és Keszthelyen felsőfokú mezőgazdasági intézet alapítson, amely a Georgikon nevet kapta.

2. kép: Nagyváthy János

 

Április 11-én született a hesseni Ilbenstadtban Leiningen-Westerburg Károly honvéd vezérőrnagy. Harcolt az 1848-49-es magyar szabadságharcban, ahová önként jelentkezett. a vereség után 1849. október 6-án Julius von Haynau kötél általi halálra ítélte és tábornoktársaival egyetemben kivégeztette.

3. kép: Leiningen-Westerburg Károly

 

Május 24-én Londonban megszületett Eduárd kenti és strathearni herceg és Viktória szász-coburg-saalfeldi hercegnő lánya, Alexandrina Viktória hercegnő, akiről születésekor senki nem sejtette, hogy 1837-ben Nagy-Britannia és Írország egyesült királyságának királynőjévé fogják koronázni. Mivel 1837-ben nagybátyja utód nélkül halt meg, így ő következett a trónöröklési rendben. Uralkodása idején a Brit Birodalom az akkori világ meghatározó állama lett.

4. kép: Alexandrina Viktória hercegkisasszony – a későbbi Viktória királynő – négyéves korában

 

Május 31-én West Hills-ben megszületett Walt Whitman, amerikai költő. Az amerikai polgárháborúban, mint tudósító vett részt, és ez az esemény meghatározta életét éppúgy, mint költői munkásságát. Ő lett az első olyan amerikai lírikus, akit világirodalmi szinten is jegyeztek.

5. kép: Walt Whitman

 

Augusztus 7-én a Simon Bolivar vezette seregek Boyacanánál megsemmisítő vereséget mértek a spanyol csapatokra. A spanyolok már nem tudták megtartani dél-amerikai gyarmataik egy részét. Ezen a területen jött létre Gran Colombia, Nagy-Kolumbia, ami magába foglalta a mai Kolumbiát, Venezuelát, Ecuador és Panama teljes területét, valamit Peru, Brazília és Guyana egyes részeit.

6. kép: Simon Bolivar

 

Augusztus 25-én Heathfield Hallban elhunyt James Watt vállalkozó és feltaláló, aki a gőzkondenzátor megalkotásával tökéletesítette a gőzgépet, ezzel elindítva a 18. századi ipari forradalmat. Nevét őrzi az SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége, a watt.

7. kép: James Watt

 

Sorozatunk következő – februári – részében Festetics I. György családjával, szüleivel, testvéreivel, feleségével és gyerekeivel ismerkedünk meg.

 

 

 

A képek forrásai:

 

1. kép:

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.05.048

2. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1thy_J%C3%A1nos#/media/File:Nagyv%C3%A1thy_J%C3%A1nos--001.jpg

3. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly#/media/File:Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly_Szamossy.jpg 

4. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vikt%C3%B3ria_brit_kir%C3%A1lyn%C5%91#/media/File:Princess_Victoria_aged_Four.jpeg 

5. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman#/media/File:Whitman-leavesofgrass.gif 

6. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar#/media/File:Simon_Bolivar.jpg

7. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/James_Watt#/media/File:James_Watt_by_Henry_Howard.jpg