Mária Terézia és a Festeticsek - 1741. szeptember 25.: a keszthelyi adományozó oklevél

2017-ben Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára emlékezünk. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy esemény kapcsán, hogyan kapcsolódott az uralkodónő tevékenysége a keszthelyi Festetics család életéhez.

 

Keszthely és a Festeticsek közti kapcsolat a 18. század elején kezdődött és egészen a 20. század 40-es éveinek közepéig tartott. Az 1741. szeptember 25-én keltezett, Mária Teréziától származó adományozó oklevél értelmében Keszthely és környéke a Festetics család tulajdonába került. A kezdeti időket Szabó Dezső: A herceg Festetics család című, 1928-ban megjelent és levéltári forrásokkal gazdagon alátámasztott könyvéből származó idézetekkel mutatjuk be. (Zárójelben jelezzük az idézet oldalszámát.)

 

1719-ben Festetics II. Pál egy rövid időre megszerezte a Pethő családtól a keszthelyi birtokokat, de azok a többi Festetics-birtoktól távol estek, így egy nagybajomi birtokra cserélte. „1730-ban meghalt Pethő János és vele együtt kihalt családjának az az ága, melyet a dunántúli birtokok illettek.” (108. oldal). Az 1730-as években a Pethő család oldalágai pereket indítottak annak eldöntésére, hogy kik ezeknek a birtokoknak jogos örökösei. Pethő Mihály 1737-es halála után Festetics Kristóf „1739. február 6-án 24,000 frt-ért megvette gróf Pethő Zsigmondtól a Pethő János örökségére való minden jogát.” (109. oldal). A leányági örökösöktől is vásárolt Festetics Kristóf birtokot, és megvette a hévízi malmot is 1740 októberében a Bakácsoktól.

Festetics Kristófról készült fadombormű
(Fotó: Bankó Zsolt / Helikon Kastély)

Azzal, hogy Festetics Kristóf különféle birtokokra jogokat vásárolt, királyi megerősítésre volt szüksége. III. Károlynak 1739-ben benyújtotta ezen igényét, a Magyar Kamara több kérdésben kért felvilágosítást. A kérdésekre adott megnyugtató válaszok után a Kamara is úgy döntött, hogy „a consensus a kincstár kára nélkül megadható”.

1740. október 20-án elhunyt az uralkodó, III. Károly, és lánya, Mária Terézia követte őt a trónon.

 fiatal Mária Terézia Andreas Moeller festményén
(közkincs – Wikipédia)

 

lmével. Mivel a Magyar Kamara álláspontja nem változott, így Mária Terézia aláírta az oklevelet 1741. szeptember 21-i dátummal, amit a Királyi Könyvekbe is bejegyeztek 1742. május 20-i feljegyzéssel. Az alábbiakban a Királyi Könyvek 39. kötetéből következik két részlet, az elsőben jól felismerhető a Festetics és a Pethő család neve, míg a másodikon az 1741. szeptember 25-i dátum látható.

Az oklevél részlete a Festetics és Pethő családnevekkel

(https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/)

 

Az oklevél vége – 1741. szeptember 25-i dátummal

(https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/)