Mária Terézia és a Festeticsek - 1741. október 8.: a semptemviri tagság

 

2017-ben Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára emlékezünk. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy esemény kapcsán, hogyan kapcsolódott az uralkodónő tevékenysége a keszthelyi Festetics család életéhez.

 

Alig pár héttel azután, hogy Mária Terézia, Magyarország királynője a keszthelyi birtokról szóló adomány-oklevelet adott Festetics Kristófnak, újabb magas rangú elismerésben részesült a keszthelyi földesúr. Septemvirré választották, azaz tagja lett a legmagasabb szintű bírói testületnek, a Hétszemélyes Táblának. Kristóf nem véletlenül kapta ezt a megtisztelő feladatot. Jogi tanulmányai után hivatalnoki pályára lépett, fontos szereplője lett vármegyei szinten a politikai életnek.

A Festetics-kastély télikertje a 19. század végén – a háttérben a Festetics Kristófot ábrázoló egész alakos dombormű

(Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.13.034)

 

A Habsurg Birodalomba beépült magyar közigazgatási rendszerben az igazságszolgáltatás különvált a törvényhozói és végrehajtói hatalomtól. Legalsó szinten a mezősvárosi és falusi bírák álltak, felettük a földesúri ítélőszékek. Vármegyei szinten a megyei ítélőtáblákat találjuk. Ezekből az ítélőtáblákból alakult ki a Királyi Tábla. A Hétszemélyes Tábla egy fellebbviteli fórumnak felelt meg, ahogy a Magyar Lexikon 9. kötetében megjelent: „melytől további föllebbvitelnek nem volt helye, csak büntetési esetekben volt megengedve a fejedelmi kegyelemért való folyamodás.”

 

A Hétszemélyes Tábla, a királyi Magyarország legfőbb törvényszéke, a kezdetekben – ahogy neve is mutatja – 7 bíróval működött, akiket a nádor vagy az országbíró elnökölt. Tagjait egy 5 főpapból, 9 mágnásból és 9, a nemesi rendből származó személy közül választották. A 18. században több reform született a Hétszemélyes Tábla működése kapcsán. Az 1723. évi 24. és az 1741. évi 24. törvénycikk értelmében a bírák száma elérte a 30-at. A Hétszemélyes Tábla 1869-ig játszotta ezt a szerepet a magyar igazságszolgáltatásban, helyét a Magyar Királyi Kúria vette át.