A hónap könyve

Február

MAKÓ Pál, Kerekgedei (1723-1793) (matematika- és fizikaprofesszor, egyetemi tanár)

Compendiaria metaphysicae institutio / quam in usum auditorum philosophiae elubricatus est Paulus Mako Ed. 3. [Wien] Vindobonae : Typ. Trattner, 1769. [14], 427 p., 1 t. : ill. ; 20 cmLelőhely: Philos98

2019-ben a „Festetics I. György-emlékév” keretében a mecénás gróf halálának 200. évfordulója kapcsán olyan könyvtári dokumentumokat mutatunk be Kedves Olvasóinknak hónapról hónapra, amelyek gazdag, tartalmas életének néhány mozzanatához köthetőek.

Ifjúkora meghatározó helyszíne volt Bécsben a Collegium Theresianum (Teréz Akadémia). Az intézménynek helyet adó épületet a város IV. kerületében jezsuita szerzetesek vették meg, hogy benne nemesi ifjak számára gimnáziumot hozzanak létre. Az iskola működtetése, fenntartása nem volt egyszerű feladat, ezért a rend Mária Teréziához fordult segítségért. A császárnő 1749-ben alapítványával megmentette és egyben biztosította az intézmény zavartalan működést. Még ebben az évben, december 31-én nyilvánosságra hozták az alapítólevél tartalmát is, melynek bevezetőjében az alábbiakat olvashatjuk: a császárnő „a legfelsőbb szolgálat előmozdítására mit sem talált előnyösebbnek, mint azt, ha az uralma alatti országok számos nemességének alkalmat és könnyítést nyújt fiaikat a jó erkölcsökben és illő tudományokban oly végre kiképeztethetni, hogy Néki, Utódainak s a közügynek hasznos szolgálatot tehessenek.”

Makó Pál régi nemesi családból született a Jászság egy kis falujában, Jászapátiban. Egyik versében ezt írja:

„Jászságban van a föld, mely látta először a bölcsőm,

S az hallotta az én első hangjaimat…”

Mozgalmas tanulóévek következtek életében: Eger, Trencsén, Győr, majd Nagyszombat. Mindeközben belépett a jezsuita rendbe. Egyetemi tanulmányait befejezve Ungváron, Nagyszombatban, majd Bécsben tanított matematikát, fizikát, filozófiát. Már kezdő tanárként megkezdte tankönyvírói munkásságát is.

Mint a barok kor tudományos eredményeinek népszerűsítője, jelentős tevékenységet fejtett ki, ami nem csak Magyarországon és a Habsburg Birodalomban, hanem annak határain kívül is elismerést váltott ki.

Sikert sikerre halmozott, aminek eredményeképpen Gerhard van Swieten Mária Terézia udvari orvosa ajánlására kinevezték a Collegium Theresianumban a matematika és a kísérleti fizika rendes, valamint a mechanika rendkívüli tanárává. 1763 és 1777 között tanított az ódon falak között.

Festetics I. György 13 éves korától, 1768-tól 1775-ig volt a Theresianum hallgatója. Nagy kitartásról tett tanúbizonyságot, rendkívül jó szellemi képességekkel rendelkezett. Az akkori kor birodalmi államigazgatási ismereteinek elsajátítása mellett alapos filozófiai, jogi, történelmi, matematikai és nyelvi képzésben részesült. Magyar anyanyelvén kívül pár év múlva német, olasz, francia, angol és latin nyelven egyaránt magas szinten írt, olvasott és beszélt.

Tanárai voltak többek között: Joseph Sonnenfels, Ürményi József, Mitterpacher Lajos, Izzo János és az a Makó Pál, akinek a magyar diákok közül a legjelesebb tanítványa éppen ő volt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a most bemutatott metafizikai tankönyv, amely 1761-ben jelent meg először, és ezután még tizenegy kiadást ért meg. Több nyelvre is lefordították.

Hű társa volt az ifjúnak. Olyannyira, hogy kézzel írott jegyzetei mind a mai napig a könyvoldalak között lapulnak. Sőt! Az előzékoldal belső oldalán saját kezű latin nyelven íródott bejegyzését is olvashatjuk. A latin bejegyzés magyar fordítása:

„Megtalálni a kikötőt,

remény és szerencse, jöjjetek!”

Fizikai állapotát tekintve a szép kivitelű, korabeli barokk bőr kötésben lévő oldalak még mindig nagyon jó állapotban vannak, jól olvashatóak.