A hónap könyve - Október

Október

 

MOLNÁR Ker. János (1728–1804) (jezsuita szerzetes, bölcseleti és teológiai doktor)

Molnár Jánosnak Jesus Társasága szerzetes papjának A' régi jeles épületekről kilentz könyvei. [Trnava] [Nagyszombat] Nagy-Szombatban : Akademiai betükkel, 1760.

XXVIII, 650, [14] p., 11 t. : ill. ; 24 cm

Lelőhely: HK Aesth136

 

Az idei év folyamán emlékezünk Festetics Kristóf halálának 250. évfordulójára. Minden hónapban olyan dokumentumokat igyekszünk bemutatni Kedves Olvasóinknak, amelyek a keszthelyi főúr életéhez valamilyen módon kapcsolódnak. Se szeri, se száma azoknak a becses daraboknak, amelyek a barokk kor gazdag „könyvtermését” reprezentálják.

A most bemutatott „kincs” a művészetek világába, ezen belül is az antik világ építészetébe kalauzol el bennünket. Felbecsülhetetlen értéke abban áll, hogy ez az első magyar nyelvű művészettörténeti munka.

Molnár János jezsuita szerzetes a nagyszombati akadémia tanáraként nagy hangsúlyt fektetett anyanyelvünk ápolására, az ismeretszerzés minél szélesebb körben való terjesztésére, valamint az egyetemes tudományok magyar nyelven történő bemutatására.

Kristóf fiához, Festetics III. Pálhoz intézett több oldalas ajánlásában olvashatjuk: „Azt … tanúltam; hogy ha Hazám ékességét szeretem; nyelvét szeressem leg-előszer”. Úgy gondolta, hogy művével hazájának is szolgálatot tehet, hiszen „A’ ki a' szép Magyarságot gyarapítani kévánnya, lehetetlen, hogy illy munkához látván, nagy hasznát ne vegye”.

Művét 1759-1760-ban Grazban írta, de kinyomtatására már Nagyszombatban került sor.

Munkálkodásának nagyszerű eredménye tárul most Olvasóink szeme elé néhány mozzanat erejéig.

Nem csupán építészeti, sokkal inkább művelődéstörténeti összefoglalást kapunk a világ kezdetétől a római kor végéig.

A tudós pap a Biblia és az ókori szerzők leírásainak felhasználásával mutatja be a régi, nevezetes építészeti alkotásokat: Noé bárkáját, Bábel tornyát, az egyiptomi piramisokat, a Circus Maximust vagy a Rhodoszi kolosszust. Ezen kívül a kor és az akkori népek általános kultúrájáról is képet ad; ismerteti a nyelveket és a szokásokat is.

Több, mint 250 éves kora ellenére nagyon jó állapotban van. Díszesen aranyozott, barokk bőr kötésében jól mutatja a kor könyvkötészetének jellegzetes vonásait.