A hónap könyve - Január

Január

 

Köszöntők

Emlékezzünk régiekről!

„Festetics I. György-év” címmel idén a nyolcgenerációs keszthelyi Festetics család legkiemelkedőbb tagja halálának 200. évfordulójára emlékezünk; többek között: kiállítással, konferenciával, hálaadó szentmisével.

Természetesen Kedves Olvasóinkról sem feledkezünk meg, hiszen hagyományainkhoz híven most is hónapról hónapra könyvtárunk – amelyet I. György alapított 1799-ben – nagyon gazdag, felbecsülhetetlen értékű dokumentumaiból mutatunk be néhányat.

 

Életművét, pályafutását nem most mutatjuk be, a későbbiek folyamán a mecénás főúr tevékenységének legfontosabb részleteit ismertetni fogjuk.

A 20. század elejéről, Négyesy László (1861–1933) irodalomtörténész, esztéta tollából származik a következő néhány sor:

 

„Festetics műve ma is tart …

Nagyot tett, mert híven akart.”

Mindannyiunk számára érthetően jellemzi nagy formátumú személyiségét:

„Az aulikus főúr és a kuruc hajlamú magyar nemes mintha viaskodnának lelkében az elsőségért. Rengeteg vagyonánál fogva konzervatív arisztokrata, de a XVIII. század felvilágosodásával megfuttatva. […] Érzi és magáévá teszi a XVIII. század társadalmi bölcselőinek azt az elvét, hogy a nagy vagyonnak a köz iránt nagy kötelezettségei vannak, s hogy jog csak ott van, ahol előbb kötelesség is van. Aprólékos takarékosság és grandiózus áldozatkészség, gavallérság; nagylelkűség és kicsinyesség; szívós, lelkes munkásság és állhatatlanság, nagyszabású conceptiók és töredékesség, bátor szókimondás és opportonizmus, saját személyére nézve az életmódban igénytelenség, de a család nimbuszáért fejedelmi pompa kifejtése s az uralkodó házzal való összeköttetés ápolása, nála kisebb rangú jóravaló emberek iránt úri figyelem és barátság, de némelyekkel szemben némelykor önkény és szeszély is; dicsvágy és szerénység: mindez sajátságos keverékben jelentkezik egyéniségében és pályájában.”

Néhány aprónyomtatvány bemutatásán keresztül is láthatjuk az előbb említettek valóságtartalmát.

A családi bibliotéka jó pár ilyen dicsőítő, hálaadó versgyűjteményt őriz.

Ezek közül látható most néhány darab; némelyik értékét az is emeli, hogy kézzel íródtak.

Idős koruk ellenére még mindig nagyon jó állapotban olvashatóak.