„A haza minden előtt” – egy 200 éves empire kandalló órán elbeszélve

 

Az 1956-as forradalom önfeláldozó hősiességéről is megemlékezve ismertetünk most egy olyan 200 éves empire műtárgyat, amely nemrég került kiállításra a kastély könyvtártermében, és amely római mitológiából vett történetével a maga korában a haza érdekének mindennél előbbre valóságát szimbolizálta.

Jacques-Louis DAVID (1748–1825) festő 1785-ös képe és Claude GALLE (1758–1815) bronzműves eredeti óramodellje után Gérard-Jean GALLE (1788–1846) bronzműves:

 

Empire aranyozott bronz figurális kandalló óra

„A Horatiusok esküje” témával

1. kép

 

A könyvtár bal oldali pultjának közepén kiállított óra Franciaországban, Párizsban 1815–20 körül készült. Tokja öntött, cizellált és váltakozva mattan és fényesen tűziaranyozott bronz, plasztikusan mintázott mitológiai jelenettel: a bal oldalon a három Horatius fivér, a jobb oldalon apjuk figurája. Az idősebb Horatius a kezében három kardot emel, amelyre a Horatius fivérek hazafias gesztussal karjukat emelve felesküsznek, hogy akár életük árán is megvédik Róma vezető szerepét az Alba Longa elleni viadalban. A főalakok közötti oltárszerű emelvényben foglal helyet az óraszerkezet, tetején a dicsőséget szimbolizáló három babérkoszorúval. A talapzaton a római Horatiusok és az albai Curiatius fivérek hősies viadalát ábrázoló relief látható, amelyből a kutatás alapján a középső páros alakokat feltehetően Jean-Jacques François LE BARBIER (1738-1826) francia festő képe, illetve Jean Jacques AVRIL (1744-1823) erről készült metszete után mintázták.

2. kép: Jean Jacques AVRIL (1744-1823) metszete Jean-Jacques François LE BARBIER (1738-1826) francia festő képe után

A kép forrása:

http://drouotstatic.zonesecure.org/images/perso/zoomsrc/LOT/290/18711/287.jpg

3. kép: Az óra talapzatának részlete

 

A relief két oldalán harci jelvények, az óra lábazatán kétoldalt tükörfényes tűziaranyozású mezőkben, babérkoszorúban matt aranyozású antikizáló férfiportrék kaptak helyet. A súlyos óratok masszív antikizáló oroszlánlábakon nyugszik.

 

Az eredeti bronz óramodellt Claude GALLE (1758–1815), az empire kor egyik vezető párizsi bronzműves mestere tervezte, a főalakokat Jacques-Louis DAVID (1748– 1825) francia festő, Napóleon későbbi udvari festője „Le serment des Horaces” [A Horatiusok esküje] című, 1785-ben befejezett és a párizsi Salon kiállításán nagy sikerrel bemutatott klasszicista festménye (jelenleg a Musée du Louvre-ban őrzik Párizsban) alapján mintázta bronzba a festménnyel szinte teljesen azonos formában. Nagy művészi képességéről árulkodik, ahogyan a kétdimenziós festményből a mester térbeli plasztikát készített, ennek érdekében néhány kiegészítést, mint az oltárszerű óratokot, és a kompozíció kiegyensúlyozottsága és térhatásának fokozása érdekében az idősebb Horatius mögött még egy széket is hozzáadva az eredeti kompozícióhoz.

4. kép: Jacques-Louis DAVID: A Horatiusok esküje

A kép forrása:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Jacques-Louis_David%2C_Le_Serment_des_Horaces.jpg

 

A téma és az eredeti óramodell rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert, és az első, még sötétzöld (ún. verde antico) márványtalapzaton a Horatiusok és Curiatiusok viadalát ábrázoló relief helyett más, applikált bronz alakokkal készített verzióból fejedelmi udvarok rendeltek példányokat a paloták díszítésére.

 

A népszerűség és a királyi megrendelések egyik fő oka az ábrázolt hősies jelenet szimbolikus jelentősége is volt: mivel a Horatius és Curiatius családok házasság révén egymással is rokonságban állottak, a fivérek és egyben rokonok egymás elleni halálos viadalának különös drámai ereje jól szimbolizálta azt is, hogy a hazafias kötelezettségek önfeláldozó teljesítését az egyéni és családi érdekek elé helyezték.

 

Ez a korban a fejedelmi udvarok számára is jelentős példamutatással és mondanivalóval bírt, hiszen az egymással nem ritkán rokonsági kapcsolatban álló uralkodóházak néha egymás országai ellen is hadat viseltek, hasonlóan a római és alba longai harcosokhoz. Ilyen módon a David festményének témáját híven másoló kandallóóra a királyi paloták termeinek középpontjában is a hazafiasság mindeneknél előbbre való voltát hirdette, és az empire kor egyik legismertebb, ikonikus kandallóóra-típusa lett.

 

A népszerűség okán az órának több más, kisebb bronzműves mester által készített szerényebb változata is forgalomba került, miközben a jelen példányt az eredeti modell variánsaként készíthette később Gérard-Jean GALLE (1788–1846), a mester fia. Az eredeti modellből az idősebb Horatius mögötti széket elhagyva, a sötétzöld márványlábazatát teljesen tűziaranyozott bronz lábazattal helyettesítve, és a viadalt ábrázoló relieffel gazdagítva ez a változat talán még az eredetinél is látványosabb, és az empire stílushoz illően a mitológiai történet precíz illusztrálásával még beszédesebb is lett.

 

Az óra korai modelljének ismert analógiái az alábbi múzeumokban és palotákban találhatóak meg:

• Musée Carnavalet, Párizs

• Musée du Louvre, Párizs (letétként a francia Becsületrend Múzeumában)

• Angol királyi gyűjtemény, London (kiállítva a Buckingham-palota tróntermében) – ezt a példányt még wales-i herceg korában, 1809-ben vásárolta a későbbi IV. György angol király

• Stockholmi svéd királyi palota gyűjteménye (kiállítva Frederik Adolf herceg előszobájában) – ezt a példányt feltehetően a Napóleon jóvoltából a svéd királyi trónra került Jean-Baptiste Bernadotte (1763–1848) francia marsall vásárolta

• Op de Dam holland királyi palota, Amszterdam (a régi városháza palotája, amelyet 1808-ban Napóleon francia császár öccse, a későbbi III. Napóleon császár apja, Louis Napoleon, akkor holland királyként alakíttatott át királyi rezidenciává)

• Bajor királyi gyűjtemény, Residenz, München

• Fuji Art Museum, Tokió – feltehetően Nicolas Charles Oudinot (1767–1847) francia marsall tulajdonából

5. kép: Az angol királyi gyűjteményben lévő egyik korai változat

A kép forrása:

https://www.rct.uk/sites/default/files/styles/rctr-scale-1300-500/public/collection-online/6/6/300981-1341912776.jpg?itok=D1tRni1b

 

A fenti előkelő analógiák mellett immár a keszthelyi Helikon Kastély nagy klasszicista könyvtárterme is helyet foglalhat az itt kiállított verzióval, amely a mitológiai és hazafias történetmesélés szép példáján túl eredeti, 200 éves szerkezetével ma is jelzi, hogy a Festetics-kastélyban nem állt meg az idő…

6. kép: A Helikon Kastély könyvtárában kiállított óra